วิธีเลือกอาหารสด เคล็ดลับ วิธีการเลือกซื้ออาหารสด

วิธีเลือกอาหารสด เคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารสด

วิธีเลือกอาหารสด เคล็ดลับ วิธีการเลือกซื้ออาหารสด

อาหารที่สดใหม่ จะมีคุณค่าของสารอาหารและมีคุณภาพดีกว่าอาหารที่ทิ้งไว้นานแล้ว วิธีการเลือกซื้ออาหารสด สามารถสังเกตได้
จากลักษณะของอาหารแต่ละอย่างดังนี้

วิธีเลือกอาหารสด เคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารสด

วิธีเลือกอาหารสด เคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารสด

 

 • เนื้อหมู ที่ดีจะมีสีชมพูอ่อน นุ่ม ผิวเป็นมัน เนื้อแน่น ถ้าเป็นเนื้อหมูแก่จะมีสีแดงเข้ม ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นเมือกลื่น และต้องไม่มี
  ลักษณะเป็นเม็ดสาคูในเนื้อหมู ส่วนที่เป็นมันแข็งควรเป็นสีขาวขุ่น
 • เนื้อวัว ที่ดีจะมีสีแดงสด กดแล้วไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เหม็นเน่า หรือเป็นเมือกลื่น และต้องไม่มีลักษณะเป็นเม็ดสาคูในเนื้อวัว
 • ปลา ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม ถ้าสดเหงือกจะมีสีแดงสด ไม่เป็นสีเขียว เหงือกปิดสนิท ตานูนสดใสฝังแน่นในเบ้า
  ตา ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า ผิวกายเป็นมัน มีเมือกใส ๆ บาง ๆ หุ้มทั้งตัว เกล็ดแนบกับหนังติดแน่น ไส้ไม่ทะลักออกมา เนื้อแน่นติดกระดูก
  ใช้นิ้วกดเมื่อยกนิ้วขึ้นไม่มีรอยบุ๋ม
 • ส่วนกุ้ง ที่สดหัวจะติดแน่นกับตัว ตาใส ตัวมีสีตามลักษณะที่ดีตามธรรมชาติ เนื้อแน่นไม่นิ่ม เปลือกสด เนื้อแข็ง เห็นสีแดงของมัน
  กุ้งได้ชัด ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่ถ้ากุ้งค้าง หัวจะหลุดและมีกลิ่นเหม็น
 • หอย ก็ต้องดูที่ปากถ้าสดจะหุบแน่น และเมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าออก เปลือกไม่มีเมือก หรือสิ่งสกปรก และไม่มีกลิ่นเหม็นต่อไปก็
 • เป็ดหรือไก่ เป็ดหรือไก่ที่ดีจะมีลักษณะผิวตึงไม่เหี่ยวย่น ไม่ซีดหรือมีจ้ำเขียว ๆ ทั่วไป โดยเฉพาะตรงใต้ปีก ขา ตรงลำคอที่ต่อกับลำตัว
  ต้องไม่มีสีคล้ำ ลูกตาไม่ลึกบุ๋ม และต้องไม่มีกลิ่นเหม็นสุดท้ายก็
 • ไข่ ไข่ที่ดีเปลือกต้องสะอาด ไม่มีดินโคลนหรือมูลสัตว์ติดอยู่
  ไม่มีรอยร้าวหรือเปลือกบุบ เพราะเชื้อจุลินทรีย์อาจซึมเข้าสู่เปลือกไข่หรือรอยร้าว และเปลือกไข่ควรมีผิวนวล เมื่อส่องกับไฟตรงภายใน
  เนื้อจะต้องไม่มีจุดสีดำ ๆ หรือมีฟองอากาศขนาดใหญ่อยู่ภายใน หรือเมื่อนำมาลอยในน้ำเกลือที่มีส่วนผสมในอัตราส่วน น้ำ 1 ลิตร
  ต่อเกลือ 100 กรัม ไข่ที่ดีจะจมน้ำ

วิธีเลือกอาหารสด เคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารสด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development